Kontakt

Športový klub International Sports Club
SNP 7, Limbach 900 91

IČO: 42 127 939
DIČ: 202 248 2792

Číslo účtu: 101 693 7003/1111, UniCredit Bank Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

 

Láďo Bachnár
0905 309 126, international.sports.club@gmail.com

Kubo Michalec
0903 259 940, international.sports.club@gmail.com

Matej Hlubina
0903 122 772, international.sports.club@gmail.com

Copyright 2008. Web by Sven Creative.