AKTIVITY

ŠK International Sports Club ponúka nasledovné druhy akivít:

  • plávanie
  • celoročné plávanie pre školy a škôlky
  • plavecké kurzy pre materské školy
  • lyžiarske kurzy pre deti
  • futbal pre chlapcov a dievčatá
  • denné letné tábory
  • klub Junior pre deti od 3 do 5 rokov
  • rekreačné plávanie pre dospelých
  • kondičné plávanie, atletické a cyklistické tréningy pre dospelých
  • Triatlon 

 

Copyright 2008. Web by Sven Creative.