International Sports Club je jediný medzinárodný športový klub pre deti, mládež a dospelých v Bratislave a okolí.

Do svojich radov prijímame deti už od 3 rokov veku, a pestujeme v nich radosť z pohybu a celoživotný pozitívny vzťah k športovaniu.

Všetci naši trenéri sú diplomovaní FTVŠ absolventi, s dlhoročnými skúsenosťami v medzinárodných školách, schopní odborne dozerať na vaše deti, viesť ich aj motivovať.

Jedinečnou výhodou je vedenie tréningov aj v anglickom jazyku.

 

 

Copyright 2008. Web by Sven Creative.