Kondičné plávanie pre dospelých
Naberte skvelú kondičku s našimi trénermi!
Tenis pre deti
Ideálny šport pre deti pod dohľadom našich lektorov
Futbal pre deti
Futbal pre deti

International Sports Club je jediný medzinárodný športový klub pre deti, mládež a dospelých v Bratislave a okolí.
Do svojich radov prijímame deti už od 3 rokov veku, a pestujeme v nich radosť z pohybu a celoživotný pozitívny vzťah k športovaniu.

Všetci naši trenéri majú dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a dospelými v športových kluboch a na medzinárodných školách. Sú schopní odborne dozerať na vaše deti, viesť ich aj motivovať.

Jedinečnou výhodou je vedenie tréningov aj v anglickom jazyku.