Nový krúžok moderného tanca!!!

7.12.2009

V januáry 2010 otvárame nový krúžok moderného tanca.

 Creative dance - tanečná prípravka pre 5 -7 ročné deti. Náplňou bude tanečná príprava, práca na flexibilite, základy baletu a moderného tanca a tanečno - pohybové hry. Počet detí v skupine maximálne 10.

Tréningy v utorok a vo štvrtok o 17:30, Palisády 51, budova bývalej ŠUP

 

Modern dance - krúžok moderného tanca: 8 - 10 ročné deti. Náplňou bude technika moderného a súčasného tanca, základy baletu, tanečno-pohybové hry, improvizácie, krátke choreografie. Počet detí maximálne 12. 

Tréningy v utorok a vo štvrtok o 18:30, Palisády 51, budova bývalej ŠUP

 

 Kontakty:

Láďo Bachnár, 0905 309 126, ladobachnar@gmail.com

Kubo Michalec, 0903 259 940, international.sports.club@gmail.com

 


Copyright 2008. Web by Sven Creative.