Darujte nám 2% svojich daní

 

Pokiaľ by ste chceli poukázať 2% z vašich daní klubu International Sports Club a týmto spôsobom nám pomôcť skvalitniť tréningové podmienky pre našich členov v tejto sekcii nájdete spôsob ako na to.

Fyzické osoby v pracovnom pomere tu nájdu predvyplnené tlačivo:

 Stiahnite si tlačivo na poukázanie 2% z daní.

Zamestnávateľ Vám taktiež musí vydať "Potvrdenie o zaplatení dane", ktoré spolu s vyhlásením treba odovzdať na daňovom úrade v mieste trvalého bydliska najneskôr do 30.4.2015. Dá sa poslať aj poštou.

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie Typ A a Typ B.

Údaje o prijímateľovi:

 

Daňové priznanie TYP „A“ 

Oddiel VIII. Daňového priznania: 

IČO/SID Právna forma 

42127939 občianske združenie 

Obchodné meno 

Športový klub International Sports Club, občianske združenie 

Sídlo

Ulica súpisné/orientačné číslo 

SNP 7 

PSČ: 90091 Obec Limbach 

 

Daňové priznanie TYP „B“ 

Oddiel XIII. Daňového priznania: 

IČO/SID Právna forma 

42127939 občianske združenie 

Obchodné meno 

Športový klub International Sports Club, občianske združenie 

Sídlo 

Ulica súpisné/orientačné číslo 

SNP 7 

PSČ: 90091 Obec Limbach

Copyright 2008. Web by Sven Creative.