LETNÉ CAMPY

ŠK International Sports Club organizuje počas letných prázdnin denné futbalové a tenisové tábory. Od roku 2006, kedy bol zorganizovaný prvý denný tábor, otvára klub každoročne počas letných prázdnin  denné tábory pre deti. Tábory prebiehajú v slovenskom a zároveň v anglickom jazyku, pretože členmi sa stávajú deti zo slovenských ale aj zahraničných škôl v Bratislave ako je napríklad British International School a QSI International School.

Našim cieľom je naučiť deti základom futbalu so zameraním na nácvik a zdokonaľovanie herných činností a pohybových zručností ako aj osvojenie si pravidiel hry. Nácvik prebieha formou špeciálnych cvičení a simuláciou skutočných herných situácii. Naši  tréneri  sú absolventmi FTVŠ – UK a dlhodobo pôsobia v rôznych medzinárodných školách a kluboch. Ponúkame deťom plnohodnotný športový program v kolektíve kamarátov, ktorých spája  pozitívny vzťah k futbalu.

 

 

ISC FUTBALOVÝ TÁBOR 2018

Po minuloročnom úspechu sa Športový klub International Sports Club aj tento rok rozhodol zorganizovať letný futbalový tabor pre deti od 5 do 9 rokov.

Cieľom Futbalového tábora je naučiť deti základom futbalu so zameraním na rozvoj pohybových zručností a schopností, ako aj pravidiel futbalu. Nácvik prebieha formou špeciálnych cvičení zameraných na kontrolu lopty, streľbu a špecifické zručnosti v zápase.

Deti budú trénované pod dozorom našich trénerov, ktorí sú absolventmi Fakulty telesnej výchovy a športu a majú niekoľkoročné skúsenosti s prácou s deťmi na slovenských a medzinárodných školách. Výučba bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.

ISC futbalový tábor 2018 ponúka nasledovný turnus:

·         2. Júl – 6. Júl 2018 

Tábor je určený pre deti vo veku od 5 do 9 rokov a bude sa konať od 9:00 do 12:00. Futbalový tabor sa bude konať v dňoch pondelok až piatok na minifutbalovom ihrisku na Partizánskej Lúke, v známej lokalite Železná Studienka.

Cena turnusu - 1 týždeň - je 100,- € za 1 dieťa.

V prípade záujmu volajte 0903 259 940 alebo napíšte email na international.sports.club@gmail.com . Počet účastníkov je limitovaný /15 detí/, takže v prípade záujmu treba ihneď volať aby ste predišli prípadnému sklamaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008. Web by Sven Creative.